Wady postawy elimuje Dobre Krzesło - krzesło, krzesła

Krzesła szkolne i meble dla dzieci. Krzesło Entelo przeciwdziała rozwojowi wady postawy, to nowoczesne ergonomiczne krzesło zwalczające skutecznie wady postawy u dzieci. Nasze krzesło to dbałość o zdrowe plecy bez wady postawy. Dobre krzesła biurowe obrotowe dla wszystkich dbających o zdrowie.

postawa

Wydany w 1987 roku przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne Przewodnik ISO/IEC nr 50 "Bezpieczeństwo dziecka i normy - ogólne wytyczne" obliguje producentów wyrobów przeznaczonych dla dzieci, do wprowadzania na rynek produktów spełniających określone w normach i przepisach wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Autorzy podkreślają, że w projektowaniu, produkcji i użytkowaniu mebli szkolnych kluczowym jest uwzględnianie danych antropometrycznych dzieci (wieku, wagi, wymiarów ciała), dla których zaprojektowano wyrób oraz stosowanie zasad ergonomii. 

Zasięgnięto oceny specjalistów diagnozujących i leczących wady postawy.

 Bowiem nieodpowiednie stanowisko pracy ucznia powoduje: statyczne, nieprawidłowe obciążenie poszczególnych części kręgosłupa i mięśni, jest przyczyną zmęczenia dziecka, prowadzi do 

deformacji kręgosłupa i utrwalenia wady postawy,

 które trudno jest później skorygować.

Największym problemem w rozwoju dzieci jest bierny, pozbawiony ruchu, tryb życia. Aktualnie 

odnotowuje się wady postawy jako choroby

 cywilizacyjne. W opinii ekspertów aktywność fizyczna pełni kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Jej ograniczanie wpływa niekorzystnie na samopoczucie, stan zdrowia i ogólną 

postawę ciała, skutecznie „atakując" wady postawy.


W myśl idei „Postawa to Podstawa" ENTELO koncentruje swoje działania na poszerzaniu społecznej świadomości dotyczącej pielęgnacji zdrowia poprzez kształtowanie właściwej postawy oraz nawyków wśród dzieci i osób dorosłych. Organizacja traktuje sport jako dziedzinę, która odgrywa pierwszoplanową rolę w budowaniu kultury wypoczynku oraz spełnia funkcję dydaktyczną, nie tylko wobec młodego pokolenia. Firma angażuje się w liczne inicjatywy propagujące zdrowy i aktywny styl życia, organizując akcje edukacyjne połączone z profesjonalnymi badaniami 

wad postawy wśród najmłodszych.

 Tylko podczas pierwszego roku z inicjatywy ENTELO, przebadanych zostało bezpłatnie ponad 400 dzieci w różnych częściach kraju.

Wcześniej przedmiotowe badania, przeprowadzone wśród blisko 200 uczniów szkół podstawowych, posłużyły do oceny roli Dobrego Krzesła 

w procesie profilaktyki wad postawy.

 Uzyskane wyniki potwierdziły, że produkty dzięki posiadanym parametrom oraz najwyższym standardom w zakresie ergonomii sprzyjają wyrabianiu prawidłowej pozycji siedzącej wspomagając prawidłowy 

rozwój kręgosłupa,

 a w konsekwencji pełnią istotną funkcję uzupełniającą w stosunku do aktywności fizycznej.


Analiza wyników badań i znakomite opinie na temat Dobrego Krzesła były powodem rozpoczęcia prac nad ewolucją i modyfikacją produktu w oparciu o jego pierwotną koncepcję. W myśl rozwijania idei „Postawa to Podstawa" zaprojektowano Dobrą Ławkę, która w komplecie z odpowiednio dobranym krzesłem tworzy ergonomiczne, prozdrowotne stanowisko pracy i zabawy.


Według specjalistów właściwie dopasowane krzesło i ławka (biurko) oraz regularne stosowanie prostych ćwiczeń ruchowych chronią przed schorzeniami kręgosłupa, a w następstwie przed koniecznością poddawania się 

leczeniu zdiagnozowanej wady postawy.