Krzesła do komputera, krzesła biurowe obrotowe, krzesła szkolne - Entelo - krzesło, krzesła

Krzesła szkolne i meble dla dzieci. Dobre Krzesła o wszechstronnym przeznaczeniu - krzesła do komputera, krzesła biurowe obrotowe oraz krzesła szkolne. Entelo to linia produktów profilaktycznych. Dobre krzesła biurowe obrotowe dla wszystkich dbających o zdrowie.

Walentynki_2019

Konkurs - WALENTYNKI w ENTELO!!! 

konkurs grafika walentynki 2019

 Regulamin Konkursu Walentynkowego

REGULAMIN KONKURSU PRZEPROWADZANEGO NA FACEBOOKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest firma ENTELO SP. Z O.O. z siedzibą na ul. Przemysłowej 24, 09-400 Płock posiadająca nr NIP 712-330-15-99 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dobrekrzeslo/ (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. ukończenie 18 roku życia

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 01.02.2019 – 14.02.2019, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 15.02.2019.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie są:

- 1 miejsce -  Krzesło Lavre (159-188cm) w dowolnym kolorze( pistacjowy, zielony, różowy, brązowy, granatowy) do wyboru również kolor podstawy –biała, czarna. Wartość nagrody wynosi 549zł. (zwanych dalej “Nagrodą Główną”)

- 2 miejsce - zegar ścienny z logo naszej firmy. Wartość nagrody wynosi około 30zł.

- 3 miejsce – kubek do kawy z logo naszej firmy. Wartość nagrody wynosi około 15 zł.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


 
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Pracownicy firmy Entelo wybiorą zwycięzców na podstawie wytypowania 3 najciekawszych odpowiedzi umieszczonych w komentarzu pod postem.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską  dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Wzięcie udziału w konkursie, wiąże się z akceptacją regulaminu! 

Wspólny projekt z Wisłą Płock!

Wspólny projekt z Wisłą Płock!

 

wisa pock projekt z entelo


Jak na Płocczan przystało z wielką chęcią informujemy, że podjęliśmy współpracę z Wisłą Płock!

Wisa pock entelo

W trosce o kręgosłupy wiernych kibiców stworzyliśmy Dobre Krzesła w barwach klubowych.

  Oczywiście na krześle nie mogło zabraknąć herbu Wisły!         wisa pock projekt indywidualny

Dobre Krzesła można zakupić w dwóch rodzajach : niebieski model VISTO dostępny w rozmiarach od 3 do 6 oraz antracytowy model DECO w rozmiarze 6.

krzesa entelo z logo wisy pock

Klubowe krzesła możecie już teraz nabyć w Wisła Płock FanShop na Stadionie im. Kazimierza Górskiego, przy ul. Łukasiewicza 34 oraz na I piętrze Galerii Mazovia, przy ul. Wyszogrodzkiej 127.

Nafciarze – Wy wspieracie Wisłę my wspieramy Wasz kręgosłup! Gramy do jednej bramki!:)

 36983716 2508788582479968 7847844254196957184 n 

Dzień Dziecka w Entelo - Dobre Krzesło

.dzień Dziecka w Entelo

dzien dziecka w entelo

 

Zaprojektuj z nami Dobre Krzesło.
Przygotowujemy projekty indywidualne dla firm, ale pamiętamy również o najmłodszych i z pełnym zaangażowanie realizujemy ich pomysły. Twoje Dziecko również może być posidaczem ergonomicznego Krzesło, które zadba o jego kregosłup, ale również będzie indywidualne poprzez wyhaftowanie imienia oraz w jego ulubionym kolorze.

Działaj razem z nami i zrób prezent swojemu Dziecku:)

5 prostych kroków jak skorzystać z akcji promocyjnej - "haft imienny na Dobrym Krześle - GRATIS"

1. Dopasować krzesło do wzostu użytkownika.

2. Wybrać model oraz kolor krzesła.

3. Przy składaniu zamówienia wpisać imię Dziecka w komentarzu.

4. Potwierdzić zamówienie.

5. Oczekiwać na realizację zamówienia.

zamówienia złożone z haftem od 18.05.2018 do 25.05.2018 zostaną zrealizowane do 30.05.2018r.

29680942 1964585686947482 736069378 o
 

 


 
 
 

.Krzesła z haftem nie podlegają zwrotowi.

.Haft wykonany z tyłu krzesła.

.Akcja nie łączy się z obecnymi produktami promocyjnymi.

Masz pytania ? Zadzwoń do nas - tel +48 24 365 20 90 / 24 366 56 56 :)

Dojazd do Entelo

Przepraszamy za utrudniony dojazd do firmy Entelo, który spowodowany jest trwającymi pracami drogowymi.

Poniżej mapka jak do nas dojechać :)

     
dojazd do entelo mapka